Радиестезия

Радиестезия – какво е това

Радиестезията е наука, която дава възможност да се изследва материята на енергийно ниво. Чрез тази наука може да бъдат доловени лъчения, които оказват негативно въздействие върху здравето на човек. Чрез тази методика се изгражда пирамидална защита, която неутрализива вредните лъчения на геопатогенните зони и подобрява здравословното и емоционално състояние.

View Details