Пластирите с Хармонизираща Енергия – „henergy” са високотехнологичен продукт съдържащ неутрален енергиен носител, който няма пряк
контакт с кожата.
С помощта на уникален иновативен квантов био-фиксатор върху неутралния енергиен носител вибрационно е пренесена квантово-енер-
гийна информация на различни витамини, минерали, аминокиселини и аналгетици...
Пластирите с Хармонизираща Енергия – „henergy” се активират единствено при поставянето им върху човешкото тяло и посредством под-
брани биочестоти, без химически активни вещества, ускоряват възстановителните и регенеративни процеси в човешкия организъм.